Bokföring & Administration

LEVERANTÖR 2015 TJÄNSTER 2015 PRISER 2015
Citizen Service Bokföring kalenderår 1099:–/mån
Citizen Service Logistik och inventarier 595:–/mån
Citizen Service Moms och avstämmning 595:–/mån
Citizen Service Leverans/installation/överföring 1 395:– startavgift engångspris
Visma Lön Visma Lön300/600(lönekörning) 595:–/mån
Visma Bokföring Mac/Win Visma eEkonomi (online.bokf) 695:–/startavgift fr: trad-data
Citizen Service Överf. traditionell till datoriserad 1295:–/startavgift (Bokföring)
Citizen Service Moms och avstämmning 995:–/kvartal
Citizen Service BR, RR och sammanställning 795:–/mån
Citizen Service Bokföring presentation Grundnivå 11995:-
Citizen Service Bokföring presentation Avanc.nivå 13995:-
Citizen Service Bokföring löpande analys 895:–/per analys
Citizen Service Deklarationsombud 695:–/räkenskapsår
Citizen Service Bokföring analys och rådgivning 495:–/tim
Citizen Service Starta Eget presentation 795:–/tim
Citizen Service EU Periodisk sammanställning 695:-/kvartal
Citizen Service Semester årsavslutning 895:-/År
Citizen Service Deklaration (Förenklade) 3000-6000
Citizen Service Kontrolluppgifter/ Löner 695:- /tim