Bokföring & Administration

Kurser

 BOKFÖRINGSKURS

Stå väl rustad inför de bokföringsutmaningar som företag och organisationer regelbundet har!

Under den här kursen lär du dig grundläggande ekonomiska begrepp och att tolka aktuell lagstiftning. Du får träna på att bokföra dagliga affärshändelser och lära dig att presentera ekonomiska rapporter för företagsledning och myndigheter.

Efter fullföljd kurs har du möjlighet att ta ett certifikat som ger ytterligare tyngd åt ditt CV.

Företagsekonomi 

Företagsekonomi är läran om färetags hushållande med begränsade resurser. Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer.

På engelska brukar företagsekonomi som akademisk disciplin kallas business administration, business studies eller endast business. En ibland förekommande brittisk term är commerce. Den engelska termen economics betyder nationalekonomi, vilket är en angränsande men separat vetenskap.

Citizen Service har följande kurser inom företagsekonomi för dig som funderar på att starta eget eller vill utöka dina chanser ute på arbetsmarknaden.

Företagsekonomi

 • Starta eget
 • Bilda om från Enskild firma till Aktiebolag
 • Skifta bokföringsmetod från traditionell till nätbaserad
 • Logistik & lagerhantering via Visma
 • Lönehantering med Visma Lön 100/300/600
 • Administration med Visma 500/1000/2000
 BOKFÖRING
 • Löpande bokföring
 • Verifikationer & fakturering
 • Balansrapport & Resultatrapport
 • Moms & Avstämning
 • Budget & Nyckeltal
 • Periodisering & Avstämning
 • Årsbokslut & Deklaration

 Företagsekonomi

 • Inköp
 • Marknadsföring
 • Marknadsrätt
 • Försäljning